FILMPEDAGOGIK

Filmworkshoppar 

VÄRLDENS ÅTTONDE UNDERVERK

Filmhistoriskt labb

Upptäck filmens magi genom att gräva i historien

I en tid av TikTok, Youtube, Snapchat och en uppsjö sociala medier, bild- och videoplattformar och spel så både konsumerar och producerar både barn och vuxna rörliga bilder dagligen. Ett sätt att skapa förståelse för rörliga bilder och Medie- och informationskunnighet är att utforska hur en bild uppstår.


Historien är fylld av kreativa lösningar och experiment som lett fram till den teknologi och de berättartekniker vi använder idag.


Under workshoppen testa vi på olika spännande optiska uppfinningar och leksaker från 1800-talet - blädderböcker, thaumatroper, zoetroper, m.m. - som alla skapade illusioner av rörelse långt innan filmen fanns.


Tillsammans bygger också hålkameror av papp och deltagarna tar sina egna analoga bilder som vi framkallar på plats i vårt portabla mörkrum.


Som avslutning skapar deltagarna sina egna filmer. Dåtidens och nutidens teknologi möts när deltagarna får testa några av de berättargrepp och effekter som uppfanns i filmens begynnelse och som används än idag.

BARNS VISUELLA RÄTTIGHETER

Barns visuella rätttigheter är ett treårigt projekt

i samarbete Region Värmland Film

Syftet med projektet är att:


  • Skapa en grund för implementering av barnkonventionen i förskola-och förskoleklasser.


  • Att barn i tidig ålder ska få möjlighet att reflektera över sina rättigheter genom att skapa och berätta med rörlig bild som verktyg.


  • Förbättra och fördjupa den pedagogiska metoden för visuell lärandeprocess genom nya erfarenheter från digitala arbetssätt med barnens perspektiv som utgångspunkt.


  • Formge barnkonventionens artiklar till ett berättande genom barnens egna uttryckssätt.


  • Öka förskolans kunskap om barnkonventionens tillämpning för barns delaktighet.


  • Arrangera fortbildningar och föreläsningar för pedagoger om Barnkonventionen, digitalt lärande, filmkunnighet och dess olika verktyg.


  • Öka kunnandet kring gemensamma digitala plattformar. Fortsätta samarbete för att tillgodogöra förskolan och skolans möjligheter till ett digitalt filmskapande.

Filmens Berättartekniker

Hur får vi vår publik att känna med och få en stark filmupplevelse?

Film berör, skrämmer, lockar fram alla våra känslor och gör att vi vill se dem om och om igen. 


Men hur funkar det? Vad finns det för olika knep för att få vår publik att känna med?

Under workshoppen får deltagarna en djupare förståelse av filmens alla berättattekniker och prova på att själva få publikens känslor att svalla när de gör sin egen korta filmövning.


Att förstå sig på hur filmenberättartekniker fungerar stärker bland annat kritiskt tänkande.

film är kul